Zelfstandig wonen met de focus op welzijn
waar goede zorg vanzelfsprekend is.

De essentie van zavier

Met Zavier geven we een antwoord op de zorgvraag van morgen. We organiseren en ontwikkelen toekomstbestendige zorg met toegewijde samenwerkingspartners.

Zavier gelooft in een fijn thuis voor ouderen waar goede zorg vanzelfsprekend is. Kleinschaligheid, een persoonlijke benadering en het welzijn van ieder individu zijn de sleutels. Je kent elkaar en dat werkt. Zavier gelooft ook in de kracht van de community, dat je samen zorgt voor een fijn thuis voor jezelf en de mensen om je heen. Thuis is voor Zavier zelfstandig wonen op je eigen plek zoals jij dat wilt, waarbij zorg en overige servicediensten in de nabijheid beschikbaar zijn en bijdragen aan welzijn.

0
Jaar
0
woonzorglocaties
De ambitie van Zavier is om in 10 jaar tijd 100 woonzorglocaties door heel Nederland te realiseren.

Waarom Zavier?

Persoonlijke behoeftes veranderen, wetgeving en beleid worden aangepast, we staan voor financiële uitdagingen en de handen aan het bed nemen de komende jaren verder af. Ondertussen neemt de vergrijzing en zorgvragende senioren de komende jaren alleen maar toe. Wij voelen ons betrokken bij deze ontwikkeling en willen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zodat we samen kunnen (blijven) voorzien in de groeiende zorgvraag. Om hier handen en voeten aan te geven hebben Assist Zorg en Estea Zorg de handen ineen geslagen en willen vorm geven aan deze uitdaging. Dat doen we met Zavier en de ontwikkeling van nieuwe concepten om een antwoord te geven op de huidige vraag in de markt. Daarnaast geeft Zavier invulling op de missie van zowel Assist Zorg en Estea om de zorg in Nederland beter te maken en een voetafdruk achter te laten in het zorglandschap. Met elkaar hebben we de ambitie uitgesproken om in 10 jaar tijd 100 woonzorglocaties door heel Nederland te realiseren.

Hoe organiseren we dit?

Vanuit Zavier zijn we altijd op zoek naar de juiste woonzorglocatie o.b.v. een aantal parameters en organiseren we in de basis alles wat nodig is voor een gezonde exploitatie. We faciliteren de zorgondernemer van een locatie op alle onderdelen die komen kijken bij het openen en exploiteren van een locatie. Denk hierbij aan het opzetten en inrichten van de organisatie, de zorginkoop, inzet van kennis op het gebied van zorgvastgoed(ontwikkeling), ondersteuning op diverse vlakken zoals administratie, marketing, beleid, HR, kwaliteit en veiligheid, etc. We combineren uiteraard hierin de kennis en expertise op het gebied van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering vanuit Assist Zorg en de kennis en expertise op het gebied van verwerven en ontwikkelen van duurzaam zorgvastgoed vanuit Estea Zorg.

De woonzorgconcepten van Zavier

Zavier gelooft in de kracht van geclusterde, kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Woonzorgvoorzieningen die zich richten op de kwaliteit van leven in de seniore levensfase, waarbij eigen regie en zelfstandigheid nog steeds uitgangspunt blijven. Zavier ontwikkelt en biedt twee woonzorgconcepten, te weten Fedin en Valens. Het woonzorgconcept Fedin staat voor een kleinschalige woonvorm waar minimaal 24 wooneenheden zijn gerealiseerd. Het woonzorgconcept Valens heeft een kern van 20 wooneenheden geschikt voor mensen met een intensieve zorgvraag. Daarnaast heeft een Valens-huis een wijkfunctie. Een plek waar ontmoeting, levensvreugde en vitaliteit centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan een restaurantfunctie in huis, de organisatie van diverse activiteiten en hub voor zorg in de wijk. Voor beide woonzorgconcepten geldt dat deze huize gerund worden door zorgondernemers die zich willen focussen op het leveren van wonen met zorg en bijdragen aan de lokale community. Het zijn particuliere woonzorghuizen en gebaseerd op het principe van scheiden van wonen en zorg. We richten ons qua prijzen op het middensegment van de markt om daarmee de toegankelijkheid van zorg te vergroten. De woonzorgconcepten zijn gericht op ouderen die een zorgzwaarte ZZP4 of hoger, geleverd vanuit VPT of MPT, hebben. In basis zijn de concepten geënt op positieve gezondheid en waardegedreven zorg en dragen bij aan een duurzamere wereld.

Wat kenmerkt een Zavier-locatie?

Iedere Zavier-locatie heeft een eigen karakter dat aansluit bij de couleur locale zodat bewoners zich wanen in een omgeving die voelt als thuis. Daarnaast staat in ieder huis warmte en gastvrijheid centraal. Dit vindt je terug in de huiselijke inrichting maar ook een warm en gastvrij onthaal, iedere dag weer. Ook de verbinding in het huis, maar ook met de wijk, het dorp op de stad staat centraal. Hierin vervult de zorgondernemer een belangrijke rol. Samen geven we invulling aan fijn ouder worden waar de focus ligt op zelfstandig wonen waar welzijn en goede zorg vanzelfsprekend is.

Huize alenvelt

Hindersteinlaan 32
3451 EZ Vleuten (Utrecht)

Wonen in een Zavier-locatie

Welzijn Voor ons staat het welzijn van een bewoner voorop. Als het welzijn van een bewoner geoptimaliseerd wordt, dan neemt de zorgvraag af. We investeren hierin door activiteiten te organiseren, in te zetten op beweging, voeding, cultuur en aandacht.

Zorg Wij bieden een passend zorgaanbod door oog te hebben voor het verleden en heden van de bewoner. Iedere bewoner heeft een eigen verhaal. Door dit inzichtelijk te maken voor het zorgteam op locatie kunnen we hierop inspelen.

Wonen In een zavier-huis wonen bewoners zelfstandig, op basis van scheiden van wonen en zorg (VPT). Dat betekend dat bewoners eigenlijk thuis wonen maar dan in een geclusterde vorm. Hoe het huis en de appartementen zijn ingericht sluiten aan op deze zelfstandigheid en wijken af van de ‘verpleeghuis norm’. Denk hierbij aan een eigen keukentje, een eigen bel en huisnummer, etc.

De kracht van Zavier:

Samenwerken met Zavier?

Voel jij je aangesproken door het verhaal van Zavier en zie jij jezelf wel een woonzorglocatie runnen? Of zie jij kansen in een samenwerking met Zavier? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Zavier om te ontdekken of wij samen iets moois kunnen realiseren.

Wij vormen Zavier

Estea Zorg en Assist Zorg zijn de samenwerkingspartners van Zavier. Beide partijen leveren, ieder vanuit haar expertise, een bijdrage aan Zavier.

Daar waar Estea Zorg haar kracht heeft in de aanloop naar de bouw en inrichting van huizen is Assist sterk als het gaat om de bedrijfsmatige kant en het toekomstbestendig organiseren van de zorg binnen een financieel gezond kader. Door de krachten te bundelen ontstaat een stevig fundament waar de zorgondernemers, die de woonzorglocaties exploiteren, op kunnen bouwen.

Na een aantal jaren van pionieren, samenwerken en leren is Estea Zorg sinds 2020 een feit. Na een herstructering van het moederbedrijf Estea is Estea Zorg ontstaan. De focus is gelegd op drie labels, namelijk Fedin (kleinschalige woonzorglocaties), Valens (woonzorglocatie met wijkfuntie) en Habitat Lekker Leven (zinvolle invulling van de dag). Binnen deze labels werken we samen met talentvolle zorgondernemers, die zich dagelijks inzetten voor fijn wonen, goede zorg en een zinvolle invulling van de dag op basis van maatwerk, die past bij de ‘couleur locale’. Vanuit een grote drive en intrinsieke motivatie is de beweging gemaakt om het huidige zorglandschap te veranderen. De maatschappelijke impact die Estea Zorg teweeg heeft gebracht wil zij verder uitbouwen met bevlogen zorgondernemers en in de samenwerking met Assist Zorg in Zavier. Binnen Zavier brengt Estea Zorg haar kennis en expertise mee op het gebied van zorgvastgoed en ontwikkeling.

Met elkaar willen we laten zien dat het ook anders kan. Een belangrijk speerpunt is dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Voor ons staat de mens centraal, waarbij we de zorg willen organiseren, zoals we dat ook voor onszelf zouden willen.

‘Assist maakt de zorg beter’. Met deze slogan opereert Assist als transitiepartner in met name de extramurale zorg. Assist ontwikkelt wendbare organisatiemodellen die zorgen voor toekomstbestendig en duurzaam bestaan van zorgorganisaties. Assist staat voor waardegedreven zorg die zich laat vertalen in 3 pijlers; 1-kwaliteit en tevredenheid van klanten, 2-aanstekelijk werkgeverschap en 3-financieel gezond.

De datagedreven aanpak binnen de diverse zorgfomules draagt bij aan de kwaliteit en de voorspelbaarheid van zorg en werk. Assist werkt vanuit strategisch partnerschap, dat meerdere vormen kent, gericht op waardegedreven zorg. Hiermee richt Assist zich op het vitaliseren en beter maken van de zorg. Assist speelt in op de talrijke en veelal ingrijpende ontwikkelingen binnen de zorg. Enerzijds vanuit de stijgende zorgvraag door vergrijzing en kostendruk. Anderzijds vanuit zichtbare ontwikkelingen in de veranderende behoefte en aard van zorgconsumenten. Behoeftes ontwikkelen zich echter sneller dan zorgorganisaties in hun ééntje kunnen volgen. Daarom helpt Assist de zorg beter te maken

Assist als onderdeel van Vebego
Vebego is een familiebedrijf van mensen voor mensen. De kwaliteiten van ruim 36.000 medewerkers zetten wij elke dag in om dingen beter en slimmer te doen, om nieuwe oplossingen te vinden voor klanten, medewerkers en maatschappij. Kortom, betekenisvol werk!

Wilt u meer weten over Zavier?

Stuur een bericht via het formulier of neem contact op middels onderstaande contactgegevens.

Hambakenwetering 5b, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 085 00 70 557 (Estea Zorg)
info@zavier.nl

Zavier is een samenwerking van:

Copyright 2024 | Zavier